ETAPY PROJEKTU

Etap 1

PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU (Kijów)

W ramach seminarium, młodzi lokalni filmowcy, przyszli uczestnicy warsztatów, spotkają się z opiekunami artystycznymi - wybitnymi polskimi dokumentalistami: reżyserami, operatorami, montażystami, teoretykami filmu: Jackiem Bławutem, Mirosławem Dembińskim, Maciejem Drygasem, Milenią Fiedler, Rafałem Listopadem, Marcelem Łozińskim, Wojciechem Staroniem, Pawłem Łozińskim, Andrzejem Musiałem, Jackiem Petryckim, Mateuszem Wernerem, Vitą Żelakeviciute, Będzie to dla nich okazja do zapoznania się z koncepcją projektu. Zaproszenie będzie skierowane zarówno do uczestników wcześniejszych projektów „Kijów od świtu do zmierzchu 2011” i „Młodzi o młodych 2014”, jak i innych młodych filmowców, wszystkich osób zainteresowanych filmem dokumentalnym.

.

Etap 2

SELEKCJA POMYSŁÓW

Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał kilka tygodni na dokumentację i przygotowanie swojego pomysłu na film o współczesnej Ukrainie. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną. W efekcie zostanie wybrana grupa około 20 studentów, która weźmie udział w zasadniczej części projektu.

.

Etap 3

WARSZTAT SCENARIUSZOWY (Kijów)

W ramach spotkania z tutorami pomysły studentów będą analizowane, korygowane i uzupełniane. Stworzone zostaną ekipy reżyser – operator - kierownik produkcji, które przez dalej będą wykonywały filmową dokumentację tematów. Zostaną określone zadania, które młodzi autorzy będą prowadzili samodzielnie.

.

Etap 4

DOKUMENTACJA FILMOWA

Wykorzystując sprzęt filmowy udostępniony przez Fundację ekipy będą prowadziły dalsze prace nad pomysłami a także gromadziły materiał filmowy do montażu zwiastunów.

.

Etap 5

WARSZTAT MONTAŻOWY (Kijów)

W ramach spotkania oprócz prac scenariuszowych prowadzone będą też analizy zebranego materiału i wypracowywane wstępne koncepcje zwiastunów filmowych.

.

Etap 6

MONTAŻ ZWIASTUNÓW

Wykorzystując sprzęt montażowy udostępniony przez Fundację ekipy będą prowadziły dalsze prace nad montażem zwiastunów.

.

Etap 7

WARSZTAT FINALNY i PREZENTACJA POMYSŁÓW (Warszawa)

Podczas warsztatu, powstaną ostateczne wersje scenariuszy i zwiastunów. Studenci będą się przygotowywać do publicznej prezentacji swoich pomysłów. Podczas pitchingu młodzi twórcy filmowi zaprezentują swoje pomysły redaktorom polskich telewizji i innym przedstawicielom instytucji filmowych. Osobiste wystąpienia połączone będą z pokazami zwiastunów. Prezentacja będzie otwarta dla dziennikarzy i publiczności. Spodziewamy się że efektem pitchingu będą konkretne deklaracje koprodukcyjne. W ten sposób powstanie możliwość realizacji głównego celu projektu: produkcji filmów.